TOTAL TALENT MANAGEMENT

Carrièrecoaching

Are you DRIVEN?  What DRIVES you?  Stay DRIVEN! 

DRIVEN by talent: onze naam verklapt natuurlijk al snel waarvoor wij staan: gedreven door talent. Wij bekijken onze kandidaten niet vanuit diploma en certificaten gecombineerd met ervaring, maar geloven in hun talenten en wie ze kunnen zijn of worden in de juiste werkomgeving. Leer bij ons meer over je talenten en zet ze volop in!

Als gespecialiseerd recruitment agency voor hoger & middle management en gespecialiseerde profielen, krijgen wij vacatures door van klant-werkgevers en vullen wij deze in met de geschikte kandidaat. Maar daarnaast vertrekken wij ook vanuit de kandidaat, vanuit het talent zelf! Je kan dus als sollicitant perfect bij ons aankloppen om een carrièrecoaching op jouw maat aan te vragen.

Wanneer kan je carrièrecoaching aanvragen bij ons?

Je bent op zoek naar een nieuwe job en plant graag een diepte-interview met ons in, los van een openstaande vacature bij DRIVEN by talent.
Wij helpen mee in je zoektocht naar de geschikte job en werkgever voor jou! (gratis dienstverlening)

Je bent op zoek naar een nieuwe job en/of wil graag ons advies over een volgende carrièrestap bij je huidige werkgever of carrièreswitch in het algemeen,
in combinatie met inzicht in je persoonlijke drijfveren, talenten en competenties? (betalende service - vanaf 2 uur of blokken van 2 uur)

Wat we al graag verklappen, is dat je dankzij onze zeer persoonlijke aanpak tot een beter inzicht komt wat jouw talenten en aandachtspunten betreft. 
Daarnaast krijg je ook een beter inzicht in je persoonlijke gedragsvoorkeuren in een werkomgeving, met de bijhorende valkuilen. Omdat we dit samen steeds 
uitgebreid persoonlijk overlopen, weet je na onze coaching je sterktes goed te benadrukken en hiervan meer te genieten. Dankzij het beter inzicht in je 
gedragsvoorkeuren, leer je ook hoe om te gaan met bepaalde collega's en verantwoordelijken, en weet je in welke teamsfeer of bedrijfscultuur je het best past!


Wat mag je van onze carrièrecoaching verwachten? 

Wij bij DRIVEN by talent geloven in talenten en persoonlijk contact. Dankzij onze ruime ervaring en zicht op de gehele arbeidsmarkt, zijn wij sterke adviseurs! 
Tijdens de coaching gaan we met elkaar doorgedreven in gesprek en bespreken we talenten waarvan je je bewust bent, en de talenten die je nog niet bewust 
inzet in je carrière. Elke sterkte brengt een valkuil mee, ook die worden besproken samen.

Naast competenties en talenten richten wij ons graag uitgebreid tot je persoonlijke gedragsvoorkeuren op het werk, want werkvreugde vinden wij ontzettend belangrijk en staat in rechtstreeks verband met je gedragsvoorkeuren en in hoeverre je daarin ook jezelf kan zijn in je functie en werkomgeving. Dit heeft namelijk invloed op je prestaties in eigen functie en takenpakket, samenwerking met collega's en leidinggevenden. Op aanvraag helpen we je zelfs inzicht te krijgen in de verschillende communicatiestijlen die hierbij horen!

Onze doorgedreven carrièrecoachings met advies kan je aanvragen vanaf 2 uur, of in blokken van 2 uur. 

Wil je ons graag als HR-Partner in het coachen van je talent, of heb je zelf interesse in een persoonlijke, op maat carrièrecoaching? 
Neem contact op met onze Talent Acquisition Specialists!  Tel: 016/888.132  of mail via kim@drivenbytalent.be